תפילה

לפניך ריבון עולם אעמוד ואייחל כעני בפתח, תחינתי אפלל: בני, חיי ומזוני – הנני שואל – רב שפע ברכה, וצער לבטל. יד מושטת, סופה לקבל מידך הפתוחה, הגדושה והרחבה – עד ביאת גואל!