יש ימים

יש ימים בהם יש גשםוהרוח סערה.יש ימים של כפור וקדרומבט של גאווה. יש ימים בהם משכנובסבל, עמל, זיעה,ולמרות שכה יגענו,היכן אנחנו – לא נדע. יש ימים הכל פורחבגוונים ובזהב.מלבלב הכל בטבעבחיוך ורוך מגע. יש ימים בהם הלכנובצעדים קטנים קטנים,אך בסוף דבר הגענואל תכלית המרחקים. יש ימים מושכים בסבל,יש ימים שטופים באור,אבל יום כה יפה תואר …

יש ימים לקריאה »